TÄVELSÅS BERGAGÅRD


1984 startade vår grönsaksodling på Bergagård i Tävelsås. Då var benämningen på odlingsformen Alternativ odling. Året därpå grundades Kontrollföreningen För Alternativ Odling (KRAV). Begreppet Ekologisk Odling hade ännu inte tagits i bruk! Samma år som KRAV bildades så blev vi godkända medlemmar där.


Någon gång under det tidiga 1980-talet fanns ett fenomen i Sverige som hette Matfront – ett sätt för matintresserade miljömänniskor att gemensamt göra stora inköp av olika livsmedel. Detta ledde så småningom till att en alternativ butik (ODLARRINGEN) öppnades på Söder i Växjö där ett antal odlare kunde nå ut till intresserade konsumenter. Där sålde vi våra grönsaker under våra första år som odlare.


Efterhand vaknade intresset för att erbjuda giftfria livsmedel även bland de ”vanliga” butikerna och när Odlarringen lades ned bland annat på grund av för mycket ideellt arbete, kunde vi övergå till leveranser till de flesta butiker i Växjö och Alvesta och även en del restauranger. Jämsides med detta startades en Gårdsbutik hemma på Bergagård i Tävelsås.

Inne på det nya millenniet hittade vi en dansk hemsida från ett företag som sålde prenumerationer på ekologiska grönsakslådor i Köpenhamns-området (Årstiderna). Då tändes en idé om att starta något liknande och EKOBOXEN föddes – troligen den första digitalt baserade beställningssidan med hemleverans av ekologisk mat i Sverige!

Efter att ha levererat Ekoboxen i 20 år jämsides med att gårdsbutiken i Tävelsås levt vidare så har vi år 2022 avvecklat Ekoboxen efter 20 år av hemleveranser och fokuserar numera helt på Ekoboxen Butik.